O firmě

Protihluková stěna u dálnice D1 v Brně-Starém Lískovci

Předmětem podnikání firmy je autorizované měření hluku v životním a pracovním prostředí, zpracování akustických studií a posudků včetně návrhu protihlukových opatření. Firma má velké zkušenosti se snižováním hluku (odhlučnění) ze silniční dopravy při řešení problematiky odstraňování staré hlukové zátěže (návrhy protihlukových stěn, návrh parametrů pro výměnu oken).

Problematikou měření hluku, stavební, prostorovou a urbanistickou akustikou se zabýváme od roku 1992. Firma spolupracuje s akreditovanými a autorizovanými akustickými zkušebnami v ČR a s dodavateli akustických opatření. Dále provádíme znalecké posudky se specializací na akustiku, denní osvětlení a proslunění.

Ing. Jiří Kostečka
Správná volba v oblasti
Měření a snižování hluku

Poradenská a konzultační činnost
Projektová činnost v oboru stavební fyziky
Znalecké posudky, akustika, denní osvětlení

Kontakt

Ing. Jiří Kostečka
Šumavská 32
602 00 Brno

Tel:   549 246 701
Mobil:   603 721 251

E-mail:

Informace o zpracování osobních údajů